Politica de Confidențialitate

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie că sunt sau nu ȋnregistraţi) atunci când utilizează site-ul www.instal.ro şi/sau orice Serviciu oferit de către compania noastră.

Această politică de confidenţialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opţiunile dvs. ȋn legătură cu aceste prelucrări, precum şi modul ȋn care vom respecta drepturile pe care le aveţi ȋn calitate de persoană vizată conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

INAINTE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A INȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 

1. CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

S.C PROINSTAL PIPE S.R.L., cu sediul în Romania, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, ȋn ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate şi prelucrate prin intermediul Site-ului https://instal.ro şi/sau ȋn contextul Serviciilor oferite prin intermediul sau ȋn legatură cu site-ul.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea poate fi contactată folosind următoarele date de contact: contact@instal.ro

2. CE DATE PRELUCRAM?

Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizaţi atunci când utilizaţi site-ul, vă ȋnregistraţi pe pagina noastră, contractaţi un serviciu, vă înscrieţi în campaniile noastre (şi/sau campaniile organizate ȋmpreună cu partenerii noştri), doriţi să primiţi comunicări comerciale sau să participaţi la sondajele şi chestionarele noastre, sau să ne contactaţi prin orice mijloace de comunicare.

Ȋn cazul ȋn care contactaţi compania noastră S.C PROINSTAL PIPE S.R.L prin intermediul formularului de contact prezent pe site-ul https://instal.ro, datele comunicate de dvs.( nume, prenume, adresă, telefon,email şi orice alte date personale comunicate) vor fi stocate şi prelucrate doar după bifarea acceptului expres prezent ȋn partea de jos a formularului de contact.

De asemenea, utilizăm module cookie şi tehnologii similare pentru a vă recunoaşte pe dvs. şi dispozitivele dvs. De asemenea, permitem şi altor persoane să utilizeze module cookie. Modul ȋn care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise ȋn Politica privind Cookies.

3. FURNIZAREA UNOR OFERTE PERSONALIZATE

În anumite situaţii, putem utiliza informaţiile colectate de la dvs. în combinaţie cu datele pe care le obţinem de la echipele noastre de vânzări şi/sau de marketing cu privire la interacţiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienţilor noştri produse / servicii relevante şi personalizate. De asemenea, dacă sunteţi de acord, putem efectua analize avansate cu privire la interesele şi preferinţele dvs. rezultând din informaţiile pe care le deţinem despre dvs. din interacţiunea cu noi, precum şi prin combinarea datelor obţinute de la terţi (e.g. prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale şi adaptate nevoilor şi preferinţelor dumneavoastră.

Putem realiza diverse raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate, şi succesul acestora ȋn activitatea de vânzări / prelucrare.

4. EXECUTAREA CONTRACTULUI INCHEIAT CU NOI

Atunci când solicitaţi furnizarea unor servicii putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume şi prenume, adresa de livrare / furnizare, date de tranzacţionare, etc.)

5. GESTIUNEA RAPORTULUI DINTRE UTILIZATORI ŞI ASISTENȚĂ

Avem interesul să oferim servicii adecvate prin intermediul Site-ului tuturor persoanelor care ȋl accesează. Prin urmare, prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestionarii relaţiilor cu Utilizatorii Site-ului, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse ȋntrebări sau solicitări privind funcţionalităţile Site-ului, ȋntrebări cu privire la serviciile Societaţii oferite prin Site etc.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând ȋn interesul nostru de a asigura servicii adecvate.

6. ANALIZE ŞI STATISTICI PRIVIND FUNCȚIONAREA SITE-ULUI, COOKIES ŞI TEHNOLOGII SIMILARE

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm ȋn contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efectuării unor analize şi statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului ȋn care functionează Site-ul sau sunt oferite Serviciile. Analizele şi statisticile pe care le facem ne ajută să ȋnţelegem mai bine cum am putea să ȋmbunătăţim Serviciile noastre sau funcţionalităţile Site-ului, ȋn efectuarea analizelor şi statisticilor utilizăm de asemenea cookies şi alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies.

De asemenea, cookie-urile şi tehnologiile similare sunt utilizate pentru a vă oferi publicitate bazată pe interes.

7. CONECTARE PRIN REȚELE DE SOCIALIZARE

Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Youtube si Instagram şi astfel să aveţi posiblitatea să accesati conţinutul postat de noi pe Site şi/sau conturile noastre asociate pe acele reţele sociale mai facil. Dacă accesaţi conţintul postat pe acele reţele de socializare sau comentati pe acele reţele de socializare, sau accesaţi Site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele reţele de socializare ne vor fi transmise şi nouă de către operatorii acelor reţele de socializare.

8.ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligaţiile legale ce ne revin, cum ar fi:

  • raportarea către autorităţile fiscale relevante şi ţinerea unor evidenţe contabile;
  • arhivarea datelor conform legislaţiei aplicabile.

9.APĂRAREA DREPTURILOR ŞI INTERESELOR ȊN JUSTIȚIE

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie în cadrul unei proceduri în faţa unei instanţe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

10. CUI DEZVĂLUIM DATELE

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către:

  • (i) entităţile şi/sau persoanele ȋmputernicite de noi (din EEA sau din state terţe) implicate ȋn furnizarea Serviciilor, inclusiv ȋn furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilităţi de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), sau dacă avem obligaţia de a divulga datele personale ȋn scopul conformării cu orice obligaţie legală sau decizie a unei autorităţi judiciare, autorităti publice sau organ guvernamental;
  • (ii) dacă ni se cere sau ni se permite ȋn alt mod să facem acest lucru conform legislaţiei aplicabile.

De asemenea, datele dvs cu caracter personal pot fi dezvaluite terţilor furnizori de cookies şi tehnologii similare conform celor descrise in Politici privind Cookies.

11. CÂT PĂSTRĂM DATELE

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru ȋndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă sunteţi un client de-al nostru, datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe ȋntreaga durată a raporturilor contractuale, plus o perioadă minimă de 3 ani de la ȋncetare (cât este termenul de prescripţie pentru acţiuni ȋn justiţie). Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

12. CE DREPTURI AVEȚI ȊN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi ȋn calitate de persoană vizată:

a)Dreptul de acces – puteti obţine de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum şi informaţii privind specificul prelucrării.

b)Dreptul de modificare – puteţi să ne solicitaţi să modificăm datele dvs. personale incorecte, ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c)Dreptul la ştergere – puteţi solicita ştergerea datelor personale atunci când:

  • (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat să le prelucrăm;
  • (ii) v-aţi retras consimţământul pentru prelucrarea datelor şi noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
  • (iii) datele sunt prelucrate contrar legii;
  • respectiv
  • (iv) datele trebuiesc şterse conform legislaţiei relevante.

d)Retragerea consimţământului şi dreptul de opoziţie – puteţi să vă retrageţi oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimţământ. De asemenea vă puteţi opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate ȋn acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societătii, din motive care ţin de situaţia dvs. Specifică.

e)Restricţionare – ȋn anumite condiţii puteţi solicita restricţionarea prelucrării datelor dvs. Personale

f)Dreptul la portabilitatea datelor ȋn masura ȋn care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteţi să ne solicitati, ȋn condiţiile legii, să furnizăm datele dvs. ȋntr-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită ȋn mod automat. Dacă ne solicitaţi acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entităti, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g)Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor in cazul ȋn care consideraţi că v-au fost ȋncălcate drepturile:Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania.

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucureşti, Romania

 

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND ADRESA DE mail: contact@instal.ro

Cos 0
VIZUALIZATE RECENT 0